KSI

Pracodawcy Pomorza i Kujaw uczestniczą w realizacji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”. Wspieramy tu przedsiębiorców z sektora MŚP  poprzez doradztwo o charakterze proinnowacyjnym.

W I etapie usługi przeprowadzamy  audyt innowacyjności, czyli identyfikację możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

W II etapie usługi oferujemy kompleksowe doradztwo mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w etapie I.

Usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym jest usługą systemową Krajowego Systemu Usług.

Zakres doradztwa innowacyjnego dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta zgodnie z komponentami zaprezentowanymi w standardzie usługi. Usługa proinnowacyjna będzie częściowo odpłatna dla przedsiębiorcy. Wysokość tej odpłatności zależeć będzie od skali wykorzystania usługi oraz sposobu wdrożenia innowacji.

Aktualny standard usługi proinnowacyjnej
W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorcy mogą otrzymać profesjonalną analizę potrzeb technologicznych i możliwości rozwoju innowacyjnego, a także pomoc w poszukiwaniu i wdrożeniu nowych technologii i rozwiązań organizacyjno-marketingowych.
Firmy, które przykładowo otrzymały wsparcie na badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy” dzięki wiedzy i doświadczeniu wysoko wykwalifikowanej kadry doradców KSI będą tu mogły uzyskać pomoc we wdrożeniu wyników badań.  
Termin realizacji projektu: 01.07.2013r. - 30.06.2015r.

Kontakt:

Koordynator usługi proinnowacyjnej
Lech Światły
e-mail: swiatly@pracodawcy.info.pl
tel.: +48 52  58 59 169
mobile: 661 528 009

Projekt „Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych” jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja innowacji  Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab