Polityka jakości

Pracodawcy Pomorza i Kujaw utrzymują System Jakości spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym.

Nasza polityka jakości ma na celu utrwalanie wysokiej pozycji organizacji na regionalnym rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorstw. Realizujemy ją poprzez dążenie do zadowolenia Klientów i utrzymywanie wysokiego poziomu realizowanych usług doradczych ogólnych i proinnowacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych.

Strategicznym celem Pracodawców Pomorza i Kujaw jest ciągłe  doskonalenie  oferty  zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klientów. Poprzez usługi o wysokiej jakości pragniemy wspierać rozwój firm  i postaw  przedsiębiorczych w regionie kujawsko-pomorskim.

Głównymi kierunkami naszych działań jakościowych są:

  •     utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009,
  •     badanie potrzeb rynku oraz wymagań i zadowolenia Klientów,
  •     profesjonalna realizacja usług przy zachowaniu konkurencyjnych warunków współpracy,
  •     systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników i doskonalenie metod pracy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab